Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC HƯNG

Địa chỉ: Xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Đào Thị Chàn